PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Spoedwet kan het aanbieden van personenvervoer verbieden


Afgelopen weekend reden Amsterdamse taxi’s nog aan en af naar het illegale feestje in de Hilversumse bossen. Na vandaag kan daar snel verandering in komen. De spoedwet kan bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verbieden. Gisterenavond kwamen de burgemeesters weer bij elkaar met als resultaat dat er afspraken werden gemaakt om meer en sneller te controleren op het naleven van de coronamaatregelen. 

Ondertussen blijft het wachten op de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, ook wel de spoedwet genoemd. Dit wetsvoorstel biedt een basis voor gepaste maatregelen die de komende periode noodzakelijk kúnnen zijn om de epidemie van het coronavirus of een directe dreiging daarvan te bestrijden. Het dient als vervanging van noodverordeningen ter bestrijding van het coronavirus. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel aangesloten bij de bestuurlijke verhoudingen die buiten crisissituaties van toepassing zijn.

Eerste Kamer

Wel goed nieuws voor het kabinet want gisteren werd overeenstemming bereikt over de spoedwet in de Eerste Kamer. Vandaag stemt de Eerste Kamer over de spoedwet. Pas daarna staat niets de invoering meer in de weg. De minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, vroeg eerder aan de Eerste Kamer dat dit verzoek wenselijkheid is om de maatregelen die getroffen moeten worden voor de
bestrijding van de covid-19-epidemie op zo kort mogelijke termijn van een optimale juridische basis te voorzien. De wet werd in de Tweede Kamer aangenomen met handopsteking met 103 stemmen voor. 

wetgeving

De meeste van de in de wet opgenomen maatregelen zijn reeds bekend. Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen. De veilige afstand wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur, gehoord het RIVM. De veilige afstand geldt niet tussen personen die op hetzelfde adres woonachtig zijn. Tevens geldt de maatregel niet voor de  opsporingsambtenaar, toezichthouder, beveiligingsmedewerker, zorgverlener, mantelzorger of geestelijke bedienaar of persoon die werkzaam is bij een justitiële inrichting, bij de politie, de brandweer, de krijgsmacht of in de kinderopvang of die eerste hulp biedt bij een het leven of de gezondheid bedreigende situatie, voor zover deze zijn taak niet op gepaste wijze kan uitoefenen met inachtneming van de veilige afstand.

groepsvervorming

Bij ministeriële regeling kunnen plaatsen, niet zijnde woningen, worden aangewezen, waar het niet is toegestaan zich in groepsverband op te houden met meer dan een bij die regeling vast te stellen aantal personen. Bij ministeriële regeling kunnen publieke plaatsen worden aangewezen die niet of slechts onder in die regeling gestelde voorwaarden voor publiek mogen worden opengesteld. 

personenvervoer

Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het aanbieden van bepaalde categorieën van personenvervoer geheel of gedeeltelijk verboden is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de toegang tot en het gebruik van voorzieningen voor personenvervoer.

Het vakblad Personenvervoer Magazine noemde deze actie: “blijkbaar een opsteker voor de Amsterdamse taxisector.” Tientallen taxi’s vanuit Amsterdam zijn af en aan gereden naar het feest. Een Amsterdamse taxichauffeur schatte in de kranten het aantal feestvierders zelfs op 500.

Lees ook: Hotelovernachting met diner helpt imago horeca niet mee

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Hugo de Jonge
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Spoedwet kan het aanbieden van personenvervoer verbieden

Geef een reactie