PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Minister Lydia Peeters stelt zelf vol trots Vlaams Hoppin voor


Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) stelt het nieuwe Vlaamse mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ voor. Met ‘Hoppin’ steekt Vlaanderen alle beschikbare mobiliteitsoplossingen in één herkenbaar jasje, komende jaren wordt er gewerkt aan herkenbare mobipunten in het straatbeeld. Vlaams minister Lydia Peeters: “Deze legislatuur maak ik meer dan 100 miljoen euro vrij voor zo’n 1000 mobipunten. Onder het mobiliteitsmerk ‘Hoppin’ komt er ook een website, een app en een mobiliteitscentrale. ‘Hoppin’ geeft op die manier de pendelaar alle vrijheid om gebruik te maken van verschillende vervoersopties zoals bus, (e-)fiets en deelsystemen.

één sterk merk

De filosofie achter ‘Hoppin’ is eenvoudig: het merk is herkenbaar, uitnodigend, springt in het oog en bundelt alle beschikbare mobiliteitsoplossingen onder één noemer. Door een sterk openbaar vervoer af te stemmen op de (e-)fiets, wagen en deelsystemen wil de Vlaamse overheid alle pendelaars ondersteunen bij hun verplaatsingen.

“Leesbaarheid, helderheid, samenhang en uniformiteit zijn de sleutelwoorden als we een reflex willen creëren. Om burgers in deze complexiteit de weg te wijzen, willen we één geheel maken: geen aparte puzzelstukken die niet op elkaar passen, maar puzzelstukken die één verhaal vormen dat over heel Vlaanderen wordt uitgerold., aldus Lydia Peeters.

duidelijk verhaal voor elke pendelaar

‘Hoppin’ is het verhaal waarmee de pendelaar de komende maanden en jaren de shift van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zal ervaren. Basisbereikbaarheid is de Vlaamse mobiliteitsvisie die vertrekt vanuit een vraaggestuurd mobiliteitsaanbod en waarin combimobiliteit, het combineren van verschillende vervoermiddelen, centraal staat. Vanaf het najaar van 2020 zullen er mobipunten in het straatbeeld verschijnen onder de naam ‘Hoppin’: locaties waar meerdere vervoersoplossingen zoals openbaar of collectief vervoer, deelauto’s, taxi’s, (deel)fietsen en (e)steps samenkomen. Het aanbod van mobipunten onder de merknaam ‘Hoppin’ zal de komende jaren sterk groeien.

“Voor deze legislatuur voorzien we 105.400.000 euro voor de uitrol van zo’n 1000 mobipunten verspreid over heel Vlaanderen. Het Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie langs gewestwegen. Steden en gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg van ‘Hoppin’ – locaties langs wegen in hun beheer.”. aldus Minister Lydia Peeters

merkarchitectuur voor kwaliteitsvolle mobipunten

De Vlaamse regering keurde op vrijdag 17 juli 2020 het Besluit Vlaamse Regering (BVR) principieel goed voor de financiering en samenwerking met lokale besturen voor het mobiliteitsbeleid. Elk knooppunt van vervoersmogelijkheden, met voldoende vervoerspotentieel komt in aanmerking mits het beantwoordt aan de nodige kwaliteitseisen. Zowel VVM De Lijn, AWV, Lantis en De Werkvennootschap staan in voor de realisatie van mobipunten langs onder meer gewestwegen. Lokale besturen staan in voor de aanleg van de mobipunten langs de gemeentewegen.

Lees ook: Wachttijd 15 minuten fout in de wet volgens Lydia Peeters

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on facebook
Kantoor Lydia Peeters
Pitane Willemstad
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Minister Lydia Peeters stelt zelf vol trots Vlaams Hoppin voor

Geef een reactie