Voortgang ‘Slim en duurzaam’

Het afgelopen jaar hebben de organisaties aangesloten bij het actieplan Slim en duurzaam zich gericht op het uitvoeren van de actieagenda die de milieu-impact van de luchtvaartsector moet verbeteren. In 2019 nam op luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport het aantal reizigers licht toe, bleef het aantal vliegbewegingen vrijwel gelijk en daalde het kerosineverbruik tot onder het niveau van 2017.

Ook in de huidige tijd, waarin het coronavirus grote impact heeft op de luchtvaartsector, blijft investeren in verduurzaming belangrijk. Zo is er recent een proef gestart met het duurzaam taxiën van vliegtuigen, wordt er geïnvesteerd in duurzame brandstoffen en wordt er voortgang geboekt met onderzoek naar elektrisch vliegen. In de ‘stand van zaken’ is te lezen wat er de afgelopen periode is uitgevoerd op de verschillende thema’s. Thema 1: Het optimaliseren van vliegroutes & -procedures. Thema 2: Het stimuleren van schonere vliegtuigen via luchthavengelden. Thema 3: De inzet van duurzame brandstof. Thema 4: Radicale vlootvernieuwing. Thema 5: De inzet van internationale trein en andere duurzame modaliteiten op korte afstanden. Thema 6: Emissieloze luchthavens. Thema 7: Een snelle first & last mile.

Over actieplan ‘Slim en duurzaam’

In 2018 sloegen twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen de handen ineen. De twintig organisaties geloven dat een significante verlaging van de CO2-emissies in de luchtvaart mogelijk is en luchtvaart daarmee een van de meest duurzame, comfortabele en snelle manieren van vervoer kan zijn. Het actieplan Slim en duurzaam is opgesteld, waarin binnen zeven thema’s een significante bijdrage wordt geleverd aan het verduurzamen van de luchtvaart in Nederland. CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat het geformuleerde doel haalbaar is.

Luchtvaartnota

Op 15 mei 2020 is het Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 door minister Van Nieuwenhuizen van IenW gepresenteerd. Naast het uitzetten van de koers en thema’s als veiligheid en omgeving is duurzame luchtvaart een belangrijk onderdeel van de voorgenomen maatregelen. Wij zien aansluiting in de Ontwerp Luchtvaartnota van het kabinet en de daarin genoemde doelstellingen voor de afname van CO2-uitstoot uit het akkoord klimaattafel duurzame luchtvaart tussen sector en overheid.

foto boven: https://nieuws.klm.com/beeldmateriaal/

Lees ook: Anderhalve meter afstand houden in het verkeer campagne

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Pitane Apps New Generation
Je kunt Pitane Blue ook bereiken via WhatsApp.
Stuur je bericht naar: +316-14792746
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email