PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Marktconsultatie gemeente Den Haag voor Elektrisch Taxivervoer


De gemeente Den Haag wil goed geïnformeerd zijn voor het opstellen van het programma van eisen voor een Europese Aanbesteding Elektrisch Taxivervoer. Vandaag werden de marktconsultatie gesprekken gevoerd die de gemeente meer inzicht moet geven in de mogelijkheden van de markt wanneer het gaat om zero-emissie en de behoefte van de gemeente Den Haag voor taxivervoer.

Het uiteindelijke doel van de marktconsultatie is inzicht krijgen hoe de aanbesteding ingericht kan worden om de opdracht aantrekkelijk en bereikbaar te maken. De belangrijkste conclusies zijn binnenkort terug te vinden in de aanbestedingsdocumenten. Mogelijke concurrentiegevoelige informatie zal hierin uiteraard niet worden opgenomen.

inkoopdoelstellingen

De gemeente Den Haag heeft als doelstelling rechtmatig en doelmatig in te kopen. Den Haag kijkt bij haar inkopen ook naar beleidsdoelstellingen inzake duurzaamheid, innovatie, social return en toegankelijkheid voor het MKB.  De marktconsultatie is bedoeld van potentiële gegadigden of geïnteresseerde partijen maar maakt uiteraard geen deel uit van de aanbestedingsprocedure. De gemeente Den Haag heeft op dit ogenblik geen raamovereenkomst voor alle diensten voor taxivervoer. Het gaat ondermeer over losse taxiritten en vervoer die ingekocht wordt voor werknemers die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig naar het werk en/of een andere werk gerelateerde bestemming te komen.

Een tweede reden om over te gaan tot de aanbesteding is het gegeven dat Den Haag in het kader van het Actieplan Luchtkwaliteit 2018, het initiatief heeft genomen voor een intentieverklaring “Schoon Taxivervoer“. Hierin hebben lokale instellingen, hotels en bedrijven steeds meer zero-emissie taxi’s te bestellen en taxivervoerders steeds meer zero-emissie taxiritten aan te bieden.

De gemeente denkt er over om binnen de zes maanden de zero emissiedoelstellingen verplicht te stellen. Dit betekent dat een voertuig geen vervuilende uitstoot bij de uitlaat heeft. Dit is dus gerekend van energieopslag in het voertuig tot en met de aandrijving (Tank-to-Wheel geheten). In de praktijk houdt dat in dat een ZE- voertuig dan wel batterij elektrisch dan wel waterstof aangedreven wordt.

Rotterdam koploper inkoop ZE-vervoer

Vlak voor de coronacrisis toesloeg ging Rotterdam de gemeente Den Haag voor met dezelfde doelstellingen. Mama Taxi, een van de eerste zero emmisie bedrijven in Rotterdam, ging met de overeenkomst aan de slag. In Rotterdam maakt Mama Taxi gebruik van Pitane Mobility software voor het boeken van taxivervoer via het Intranet van de gemeente. Dezelfde werkwijze wil de gemeente Den Haag uitvragen via ene Europese aanbesteding.

Lees ook: Zizi Fernandes drijvende kracht achter Mama Taxi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
standplaats Scheveningen
City Tax - Den Haag
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Marktconsultatie gemeente Den Haag voor Elektrisch Taxivervoer

Geef een reactie