De mobiliteit zal volgens het CPB toenemen door een verdere toename van de bevolking en door een naar verwachting gematigde economische groei. De reeds voorziene uitbouw van het hoofdwegennet is voldoende om de congestie ongeveer op het niveau van 2018 te houden. Ook voor de luchtvaart wordt een substantiële groei van het aantal passagiers en het aantal vluchten verwacht voor 2030, duidelijk hoger dan bijvoorbeeld de verwachte toename van het autogebruik.

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerden een nieuw onderzoek over mobiliteitsbeleid dat dinsdag is verschenen. Het doel van deze studie is om mogelijke effecten van een aantal beleidsmaatregelen voor personenmobiliteit, goederenvervoer en luchtvaart inzichtelijk te maken. De analyses zijn dus vooral gericht zijn op de lange termijn en blijven ondanks grote onzekerheden op de korte termijn als gevolg van de coronacrisis, relevant.

spitsheffing effectiever

Volgens het Centraal Plan Bureau kan de drukte in de spits op de weg verder worden tegengegaan met prijsbeleid, waarbij een spitsheffing effectiever werkt dan een vlakke kilometerheffing en daarbij veel goedkoper is in uitvoering. Beprijzing kan een efficiëntere manier zijn om schaarse capaciteit te verdelen dan wachttijd (in de file staan). In plaats van verloren wachttijd in de file wordt nu met de heffing geld opgehaald, dat opnieuw besteed kan worden. 

Hoe beter de heffing is gedifferentieerd naar tijd en locatie, hoe beter deze kan aangrijpen op de congestie en hoe hoger dus de potentiële maatschappelijke baten van de heffing. Als de tarieven zowel naar locatie als naar tijdstip sterk variëren, wordt het voor de weggebruiker wel lastiger te begrijpen en dat kan leiden tot maatschappelijke weerstand. Met de spits- heffing is voor veel pendelaars de reistijd weliswaar korter geworden, maar zijn de reis- kosten toegenomen. Dat kan op de arbeidsmarkt belemmerend werken. Dat geldt in veel sterkere mate voor een vlakke heffing. 

Een vlakke heffing geldt altijd en overal, waardoor in veel situaties autorijden wel duurder is geworden, maar nauwelijks sneller. Een vlakke heffing is daarmee niet primair een congestiemaatregel, maar een instrument om het autogebruik in algemene zin te ontmoedigen. Vlakke kilometerheffingen op het gehele wegennet zijn daarbij ook veel duurder in uitvoering dan spitsheffingen en bij een spits- heffing is het beter uitvoerbaar om buitenlanders mee te laten doen aan de heffing.

Lees ook: Volgende fase mobiliteit wordt aangevoerd door babyboomers

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
dagelijkse file
Print Friendly, PDF & Email