PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Advies RDW over gebruik van afschermingen in de taxi


scheidingswand

De Dienst Wegverkeer (RDW) heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een advies uitgebracht over het verkeersveilige gebruik van afschermingen in taxi’s, personenauto’s en bedrijfsauto’s. De RDW is daarnaast gevraagd om een aanvullend advies over of en zo ja op welke manier, afschermingen op een veilige manier in bussen en touringcars kunnen worden aangebracht. Dit aanvullende advies wordt later in juni verwacht.

Een wijziging aan een voertuig mag in de meeste gevallen niet zomaar gedaan worden. Het aanbrengen van een afscherming kan namelijk nadelige effecten hebben op de veiligheidsvoorzieningen in een auto. Denk bijvoorbeeld aan de airbags, het zichtveld via de spiegels, het zicht naar buiten en de bewegingsruimte van de bestuurder. De RDW heeft beoordeeld of en hoe het plaatsen van afschermingen in een voertuig voldoet aan internationale voertuigregelgeving.

nadere concretisering van regelgeving

Het advies van de RDW over het verkeersveilig gebruik van afschermingen in taxi’s, personenauto’s en bedrijfsauto’s is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overgenomen. Op basis van het advies zal het ministerie de regels ten aanzien van afschermingen in voertuigen nader concretiseren. Dat betekent dat het plaatsen van afscherming in de lengterichting tussen de bestuurder en de bijrijder wordt verboden in verband met de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid. Het plaatsen van afscherming in de breedterichting tussen de eerste en tweede zitrij wel wordt toegestaan, mits aan diverse veiligheidsvoorschriften is voldaan.

wat betekent dit voor taxi’s, personenauto’s en bedrijfsauto’s?

De komende tijd zal het ministerie van IenW deze regelgeving verder uitwerken samen met de RDW. De regelgeving zal naar verwachting over twee maanden in werking treden. Zodra de nieuwe regels van kracht zijn, zullen de schermen in de breedterichting in taxi’s, personenauto’s en bedrijfsauto’s, indien ze niet aan de bovengenoemde veiligheidseisen voldoen, hierop moeten worden aangepast. 

Tot die tijd wordt geadviseerd om bij plaatsing van dergelijke afschermingen bovenstaande veiligheidsvoorschriften reeds aan te houden. Een afscherming in de lengterichting tussen de bestuurder en bijrijder wordt dus verboden.

handhaving

Als er voor wordt gekozen om, totdat deze regelgeving er is, te blijven doorrijden met reeds aangebrachte afschermingen, dient er in ieder geval voor gezorgd te worden dat deze het zicht of de besturing van het voertuig niet hinderen. Hierop kan door de politie worden gecontroleerd bij het gebruik van voertuigen met afschermingen op de weg. Dat kan ertoe leiden dat verkeersonveilige afschermingen moeten worden verwijderd en dat de voertuig eigenaren worden beboet.

Lees ook: Nieuwe sectorprotocollen voor veilig zorg- en taxivervoer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
RDW kantoor
Print Friendly, PDF & Email
Gerelateerde artikelen
Beveiligingsmaatregel Taxis Verts moet klant geruststellen

Taxis Verts heeft de veiligheidsmaatregelen in haar voertuigen aangescherpt om de gezondheidscrisis aan te pakken. (lees verder)

Opnieuw taxi’s met geschorst kenteken in beslag genomen

Tijdens een gerichte actie op de Heining in Amsterdam zijn 15 onverzekerde en geschorste taxi's (lees verder)

Moederdag geschenken met de taxi bezorgen kan ook

De Stad Leuven zet taxi’s in om geschenkjes voor Moederdag tijdig bij alle mama’s in (lees verder)

0 reacties op “Advies RDW over gebruik van afschermingen in de taxi

Geef een reactie