PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Kiwa tarief voor een vergunning voor taxivervoer daalt


Het publiek belang om de juiste tarieven in rekening te brengen bij de aanvragers van vergunningen was zeer groot. De regeling moet de te hoge tarieven op het juiste niveau brengen, de kostprijzen. De aanvragers van ondermeer vergunningen voor taxivervoer gaan minder betalen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt nu twee wijzigingsregelingen voor op het gebied van tarieven voor transportsectoren.

Aanleiding is een toezegging aan de Tweede Kamer op 17 december 2019. De wijzigingen zijn tariefsverlagingen voor het wegvervoer en de lucht- en scheepvaart, gebaseerd op de kostprijzen van de vergunningen. Daarnaast zijn er ook tarieven onder kostendekkend niveau. Echter, gelet op de aanzienlijke economische gevolgen van de Corona-crisis worden deze niet per 1 juli 2020 verhoogd. Dit is uitgesteld naar een later moment.

Het doel van de regelingen is een verlaging van een aantal tarieven voor vergunningen per 1 juli 2020. Daarmee wordt een financieel voordeel gerealiseerd voor degenen die per 1 juli 2020 een vergunning aanvragen. Iedereen kan tot en met 21 juni 2020 via de website Overheid.nl reageren op de twee wijzigingsregelingen tarieven en de toelichting. Deze termijn is korter dan de gebruikelijke vier weken. Dat is noodzakelijk om de wijzigingen nog in te kunnen laten gaan op 1 juli 2020.

Het huidige tarief voor een vergunning voor taxivervoer daalt van € 1412,07 naar € 263,78. Er zijn dus financiële voordelen voor degenen die een vergunning aanvragen, waarvan het tarief per 1 juli a.s. wordt verlaagd. Er zullen naar verwachting geen effecten op de regeldruk ontstaan.

Lees ook: Nieuw stelsel voor tarieven ILT en Kiwa in voorbereiding

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Kiwa Rijswijk
Kiwa Rijswijk
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Kiwa tarief voor een vergunning voor taxivervoer daalt

Geef een reactie