PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Actualisatie Amsterdams handhavingsbeleid taxi


Op 12 november 2019 heeft het college een actualisatie van de nota handhavingsbeleid taxi vastgesteld. Het handhavingsbeleid is geactualiseerd naar aanleiding van de aanpassing van de Taxiverordening in 2018. Dit is een eerste stap op weg naar 1 taximarkt in de stad. Totdat we daadwerkelijk 1 taximarkt hebben, is de gemeente gebonden aan de bestaande Taxiverordening waarin vooral wordt toegezien op de opstapmarkt. De wijziging gaat in april 2020 in zodat alle partijen tijd hebben zich hierop voor te bereiden.

Meer verantwoordelijkheid bij TTO’s en beter taxivervoer

Het nieuwe handhavingsbeleid heeft als doel de TTO’s meer eigen verantwoordelijkheid te geven en slecht functionerende chauffeurs op de opstapmarkt beter aan te pakken. Hiermee willen we de kwaliteit en veiligheid van het taxivervoer verbeteren. In de praktijk wordt bij maar een klein deel van de chauffeurs een overtreding geconstateerd. Bij ongeveer 80 procent van de TTO-chauffeurs wordt jaarlijks geen overtreding geconstateerd.

Sancties door gemeente en TTO

Bij de handhaving op de opstapmarkt wordt een onderscheid gemaakt tussen overtredingen die de gemeente sanctioneert en die de Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) sanctioneert. Het gaat hierbij over de overtredingen die de gemeente of de politie constateert. Bij overtredingen die de TTO zelf constateert, doet de TTO alle sanctionering.

Er wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen de verantwoordelijkheden van de TTO’s en de verantwoordelijkheden van de gemeente, waarbij er meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte komt voor TTO’s om hun chauffeurs te sanctioneren.

De gemeente houdt door handhavingsbeleid actiever toezicht op TTO’s. TTO’s moeten voldoen aan de eisen voor een goede bedrijfs- en procesvoering en voldoende toezien op het gedrag van de aangesloten chauffeurs. Als TTO’s goed functioneren, worden ze minder gecontroleerd. Slecht functionerende TTO’s krijgen juist vaker en strenger toezicht.

Lees ook: Amsterdamse TAT en Taxistad weer voor de rechter

Print Friendly, PDF & Email
Gerelateerde artikelen
FNV blij met steun maar Uber ontloopt verantwoordelijkheid

FNV is blij met de toegezegde extra steun voor zelfstandig taxichauffeurs maar vindt tegelijkertijd dat Uber haar verantwoordelijkheid ontloopt als (lees verder)

Ondernemers factureren deels niet-gereden zorgritten

In de strijd tegen de financiële gevolgen van de coronacrisis factureren ondernemers deels niet-gereden zorgvervoerritten. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke (lees verder)

SP Groningen start meldpunt gebruikers Wmo-vervoer

De gemeente gaat  225.000 euro bezuinigen op het Wmo-vervoer. Dat heeft voor de mensen woonachtig in de oude gemeente Groningen (lees verder)

0 reacties op “Actualisatie Amsterdams handhavingsbeleid taxi

Geef een reactie